spaghetti

8e presentatie : Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels)

Roeland Dudal maakt deel uit van het Architecture Workroom Brussels (AWB), een werkplaats voor ontwerpend onderzoek binnen de architectuur, stedenbouw en alle aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines.

KANAL International - Voorbeelden van elders

Met behulp van enkele architecturale voorbeelden uit het buitenland, tracht Roeland Dudal ons een beeld te geven van zijn visie over architectuur met betrekking tot de openbare ruimte.

De kwaliteit van een stad wordt bepaald door de configuratie van zijn publieke ruimtes – zowel openbare gebouwen als pleinen en straten. Het belang van de invloed van publieke ruimte op de kwaliteit van de architectuur is al in de geschiedenis duidelijk. De kwaliteit van de architectuur, van het ontwerp, heeft een betekenisvolle invloed op het de publieke ruimte, op hoe deze wordt ervaren, hoe zij kan ingevuld worden, en hoe ze wordt gebruikt. Een goed architecturaal ontwerp houdt rekening met zijn stedelijke omgeving en context, en kan zo de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk beïnvloeden.

In de Zürichse buitenwijk Leutschenbach staat een eerste inspirerendbouwwerk. Architect Christian Kerez deed voor het ontwerp van een school met omliggend speelterrein en park twee maand lang onderzoek naar de minimale noodzakelijke oppervlakte van een openbare ruimte, opdat die gebruikt zou worden door de wijk. Aangezien de beschikbare ruimte te klein was, besloot hij de functies (klassen, refter, sportterrein) te stapelen.

In een tweede project in Zürich, de werkplaats Dynamo van PHALT architecten, wordt een verlaten plein terug leven ingeblazen door het plaatsen van een klein paviljoen. Dit biedt een locatie aan voor workshops. Zo wordt er opnieuw een functie gegeven aan het plein, en worden mensen uit de omgeving aangemoedigd tot ondernemingsschap.

In Utrecht bekijkt Roeland Dudal de Basketbar van NL architecten, een project waarbij een functioneel architecturale feature omgezet wordt in een ontmoetingsplek. Het gaat om een helling die de toegankelijkheid van een bar, met op het dak een basketbalterrein, mogelijk maakt voor mindervaliden. De helling wordt op deze manier een verbinding tussen ontspanning en sportieve inspanning, en doet tegelijk dienst als stedelijke ontmoetingsplek.

Het laatste project dat Roeland Dudal bespreekt, heeft volgens hem een belangrijke verbinding met de Brusselse kanaalzone. Het is eerder een architecturaal-artistieke benadering. In het kader van een festival, de “Liverpool Biennial”, werkten de Berlijnse architecten van Raumlabor aan het heruitvinden en het herschrijven van de geschiedenis van een verlaten postindustriële omgeving. Ze creëerden een stadssage (een ‘urban legend’), en zetten dit verhaal kracht bij met het bouwen van enkele paviljoenen voor het meerdaagse festival. Met dit project hoopte men de omgeving een nieuw imago te geven en het in zijn waardigheid te herstellen.