spaghetti

5e presentatie: Caroline Claus & Iliès Tahere

Vanuit de werking Yota! (van JES vzw Brussel) betrekt Caroline jongeren bij de ontwikkeling en vernieuwing van de publieke ruimte. De interesses en competenties van jongeren worden gebruikt en in relatie gebracht met het stedenbouwkundig beleid. Er wordt continu gezocht naar nieuwe vormen van dialoog.

Nemen deze jongeren het zelf in handen?

Caroline Claus werkt voor Yota!. Yota! is een deelwerking van Jeugd en Stad, JES vzw, en werkt rond participatie van kinderen en jongeren bij stadsprojecten, stadsontwikkeling, in het kader van wijkcontracten, op vraag van een overheid, maar soms ook op eigen initiatief. Zoals bijvoorbeeld op de site van Tour & Taxis, waar Yota! al sinds 2007 meer van onderuit met kinderen praat en speelt op de site om hun belangen op kaart zetten. Belangrijk voor Yota! is dat een dialoog ontstaat tussen kinderen, jongeren enerzijds, en dan mensen die beslissen over die ruimte anderzijds. Belangrijk is daarbij bespreekbaar te maken wat jongeren, kinderen doen in die ruimte en wat hun relatie is met die ruimte.

Caroline Claus heeft Iliès Tahere uitgenodigd. Iliès is een jonge muzikant die opgevoed is in de kanaalzone. Hij vertelt over zijne projecten.