spaghetti

3e presentatie : Marie-Claire Migerode (Buurthuis Bonnevie)

30 jaar Bonneviepark : een voorbeeld van participatie

Marie-Claire Migerode vertelt ons het verhaal van het buurtpark Bonnevie. Het is een moeizame levensweg geweest vanaf het begin in 1976. Buurthuis Bonnevie wilde het braakliggende gebied, dat ontstond door de aanleg van de nieuwe metrolijn, omvormen tot een speelplein; een park dat voor én door de bewoners zou beheerd en gebruikt worden. Ondanks de vele problemen onderweg, lijkt het duidelijk dat dit doel bereikt is.

De moeizame overname van het plein begon met de clandestiene opbouw van speeltuigen met behulp van de wijkbewoners en de financiële steun van de Koning Boudewijn stichting. Hoewel het plein een veelgebruikte ontmoetingsplek was voor de bewoners - kinderen, jongeren en volwassen- waren de problemen nog niet voorbij. Na 20 jaar afhankelijkheid van sponsors kwam eindelijk steun van de overheid. Buurthuis Bonnevie sloot een akkoord met de gemeente over de veiligheid van de openbare ruimte, en met het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) over de aanleg en het beheer van het plein.

Naast financiële moeilijkheden had met ook te kampen met andere partijen die liever een andere toekomst zagen voor het Bonnevieplein. In de jaren ’90 kreeg men te kampen met vandalisme, en kleine dealer-groepjes die zich op het plein hadden gepositioneerd. Beide problemen werden opgelost door initiatieven en activiteiten georganiseerd met de bewoners en de politie. Ook de heraanleg die nodig was in 2008 om met de Europese veiligheidsnormen overeen te komen gebeurde volledig in samenspraak tussen de wijkbewoners en architecten.

Ondanks de vele problemen onderweg, lijkt het duidelijk dat het doel van buurthuis Bonnevie – een speelplein te bouwen voor en door de bewoners- bereikt is.