spaghetti

5e presentatie : Joris Tiebout (Abatan)

Joris Tiebout is de drijvende kracht achter Abatan, de vennootschap die de slachthuizen en markten van Anderlecht beheert. Hij wil de volgende jaren “zijn slachthuis” volop positioneren als “de buik van Brussel”, dé Brusselse voedingsmarkt. Over welke troeven beschikt hij? Van welke ontwikkelingen droomt hij?

Abatan 2020 : de buik van Brussel

NV Abatan ontstond in 1984, toen de gemeente Anderlecht besloot de uitbating van de verouderde slachthuizen in Anderlecht te stoppen. De slachthuizen zelf staan er echter al veel langer; namelijk van 1880, en hebben de tand des tijds doorstaan, zelfs de verschillende economische recessies wisten ze het hoofd te bieden. Behalve historisch blijkt Abatan ze ook vooruitstrevend, want reeds in de jaren ’90 investeerde het in verschillende milieuvriendelijke installaties. Abatan engageert zich als medestichter van het bedrijvencentrum Euclides, en werkt mee aan enkele projecten, waaronder Murmuur.

Het project waar Abatan zich nu wil voor zinzetten, is Abatan2020; een nieuwe voedingsmarkt – een culinair mekka - dat moet geopend worden in 2013. Zo willen zij het label ‘de buik van Brussel – Le ventre de Bruxelles’ blijven dragen. De nieuwe markt zal 1200m² meter beslaan, met winkels, publieke ruimte en logistiek inbegrepen.

Abatan tracht vooral menselijk duurzaam te zijn, het streeft naar een harmonische leefomgeving in de wijk. Naast hun aandacht voor het sociaaleconomische aspect van de wijk, en hun inzet voor het milieu, willen ze bij Abatan ook letten op de duurzaamheid van de architectuur.
Het project zal af zijn in september 2013.