spaghetti

Café Kanal 4 – 24 mei 2011 – 19.45
GEBOUWEN
Motoren voor een duurzame ontwikkeling.

Maison des Cultures / Huis der Culturen - Mommaertsstraat 4 – 1080 Brussel

Waar moeten nieuwe woningen, scholen, sportzalen, crèches, rusthuizen, sociale en culturele   centra, jeugdhuizen, ... komen?
Hoe kunnen we door de goede inplanting ervan ook de woonkwaliteit verhogen?
Hoe kunnen deze nieuwe gebouwen een motor worden voor duurzame ontwikkeling?
Hoe kunnen we de diverse goede voorbeelden uit de wijkcontracten gebruiken binnen een grotere strategie?
Hoe kunnen we boeiende gebouwen ontwerpen die niet geïsoleerd zijn en ook niet slechts één functie hebben?

Waar zijn de knappe architecten die dit weten in te passen in de beperkte ruimte?
Wat zijn de dromen?

PROGRAMMA

19:45 Onthaal

20:00 Introductie
Saïd Al-Haddad (Master of Ceremony)

20:05 Presentaties

Annabelle Guérin
Annabelle is opdrachthouder binnen het departement Territoriale Kennis van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). Ze voeren momenteel (o.a.) een studie uit rond alle voorzieningen en openbare diensten voor de Brusselse bevolking. Deze studie moet mee richting geven aan de toekomstige acties van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) betreffende de noodzakelijke uitrustingen ten gevolge van de demografische boom.

Susanne Breuer
Susanne werkt in het team van Olivier Bastin (de Brusselse Bouwmeester). De opdracht van de bMa is om de architecturale en landschapskwaliteit  van projecten te verzekeren. Daarvoor vertrekken ze van drie hefbomen: een goed programma,  een goede procedure en een goede adviescommissie. Aan de orde zijn het programmatorisch aspect van de projecten en de noodzaak om de de uitdagingen van elke interventie te verduidelijken : welk project, waar, hoe, voor wie, waarom ?

José Menendez & Isabelle Emmery

José heeft de leiding van het project Zuidhaven, een stadsvernieuwingsproject in Anderlecht dat ontwikkeld wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Tegen 2014 wordt een ontdekkings- en innovatiecentrum uitgebouwd en een zone voor bedrijven en professionele inschakeling. Isabelle is ook projectleider van een ander  EFRO-project op de BYRRH-site aan de achterzijde van Turn & Taxis. Dit project van het OCMW van de Stad Brussel zal deze oude site tegen einde 2014 ombouwen tot een centrum voor dienstenbedrijven, kleine voedingsbedrijven (bvb. bakkerij),  bio-technologische en kleine productiebedrijven. Eveneens wordt er een nieuwe crèche voorzien.
Hoe kunnen deze vernieuwde gebouwen bijdragen aan een duurzame sociale- en economische stedelijke ontwikkeling?

Florence Vannoorbeeck
Florence werkte recent voor BUUR (BUreau URbanisme) mee aan het stedenbouwkundige Masterplan Molenbeek Kanaal. De wijk rondom de Heyvaertsstraat was één van de onderzochte wijken. Hoe kan deze wijk vernieuwd en verdicht worden? Hoe kan ze betere aansluiting vinden bij de ontwikkelingen van de Slachthuizen en de Ninoofse Poort?

Pierre Blondel
Pierre is als architect de voorbije jaren betrokken geweest bij diverse wijkcontracten. Het bouwen van sportzalen en “sociale” infrastructuur is bijna zijn specialiteit geworden. De kanaalwijken zijn goed voorzien van zijn gebouwen. Wat zijn zijn persoonlijke evaluaties van het eigen werk? Hoe denkt hij over de toekomst? Hoe zal hij zich als ontwerper aanpassen aan de evoluties?

Roeland Dudal
Roeland van Architecture Workroom Brussels stelt dat je in de eerste plaats stad maakt met de bouw van woningen. Hoe kan de demografische druk op de reeds dicht bevolkte kanaalzone een unieke kans zijn om betaalbare stedelijke woonkwaliteit aan te bieden? Hoe kan de kwantitatieve vraag vertaald worden in een kwalitatieve transformatie van de benedenstad?

Kanal International

Studenten Stedenbouw & Ruimtelijke Planning van de Erasmus Hogeschool Brussel onderzochten diverse binnen- en buitenlandse projecten en initiatieven die een inspiratie kunnen zijn voor Brussel en haar kanaalzone.  Een korte blik op de wereld.

Kanal Dreams

De kinderen van de CEC (Centre d'Expression et de Créativité) Notre Coin de Quartier uit Molenbeek realiseerden de voorbije jaren een indrukwekkende tentoonstelling Regards sur la Ville. Roland Vandenhove komt een beeld geven van de visies en dromen van deze kinderen.

21: 20 Het woord aan het publiek.

Wie heeft welke vragen?
Wie heeft welke voorstellen?
Wie heeft welke dromen?

Einde ... of het begin van de toekomst.
Let's have a drink together.