spaghetti
Info sessie 2/04/2010

 

Anderhalf jaar geleden werd het Platform Kanal opgericht. Het is een netwerk van vele actoren in de Brusselse kanaalzone. De ambitie van dit platform is om mee te denken over en mee te werken aan een globale en integrale visie op de ontwikkeling van dit centrale stedelijk gebied.

De kanaalzone kende de afgelopen jaren een duidelijk positieve ontwikkeling en staat de komende jaren voor ontzettende uitdagingen en verdere ontwikkelingen vanuit zowel de publieke als de privésector. Maar een sociale dualiteit tekent zich af. Hippe cafés maar tegelijk kwetsbare wijken met de hoogste werkloosheidscijfers van Brussel. Vele mensen van wie het potentieel momenteel niet benut wordt en die meer en meer in de marge komen te staan. De politieke steekvlammen over “het veiligheidsprobleem” waren de voorbije maanden weer fel.

Waar moeten deze wijken naartoe? Hoe kunnen de bewoners mee bouwen aan de toekomst van Brussel? Wat zijn de ontwikkelingspotenties van deze zone?

Tijdens deze infosessie geven we het woord aan mensen die hier al lang over nadenken. We verwachten nog geen antwoorden. Maar om samen in debat te treden en naar oplossingen te zoeken moeten we eerst weten waarover we praten. Wat zijn de feiten en de cijfers? Wat beweegt er? Daarom deze infosessie. Veel informatie om samen beter naar antwoorden te zoeken.

Voor alle geïnteresseerden die in deze buurten wonen of werken, er veel komen of net niet, voor iedereen die zich hierover veel vragen stelt. Voor iedereen met een hart voor Brussel.

PROGRAM

09:30 Ontvangst en koffie
10:00 Verwelkoming en inleiding
Guy Gypens (Kaaitheater),
Wim Embrechts & José Menendez (Platform Kanal)
10:15 De inzet en de uitdagingen
Eric Corijn (VUB-Cosmopolis)
10:45 Ruimtelijke, sociaal-geografische en antropologische stand van zaken
Benoit Moritz (ULB La Cambre Horta)
Stefan De Corte (VUB-Cosmopolis + Erasmus STeR*)
Christine Schaut (Faculté Universitaires Saint-Louis)
12:00 Vragen en antwoorden + Platform Kanal :
de toekomstige activiteiten


Eric Corijn
Brussel staat voor de uitwerking van een nieuw Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Daarin moet een stadsvisie worden uitgewerkt voor 2020 en zelfs 2040. En dat voor een stad met een zeer sterke sociaal-geografische dualisering en met een uiterst complexe beleidsstructuur. In die ontwikkeling zal de kanaalzone het centrum van een zeer ruim gebied worden. Laat ons ervoor zorgen dat de diverse bewonersgroepen er hun plaats in vinden.

Benoit Moritz
Samen met de Europawijk is de kanaalzone het stedelijke gebied dat blootgesteld is aan de hoogste veranderingsdruk. Maar in tegenstelling tot het andere is de openbare investering gericht naar de bewoners (huidige en potentieel toekomstige) enorm. Ook de privésector is sterk vertegenwoordigd binnen de grote stedelijke projecten. De presentatie gaat verder in op al deze projecten en hun sociaal-economische belangen.

Stefan De Corte
In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd recent een wijkafbakening voor Brussel opgesteld en een wijkenmonitor ontwikkeld. Welke zijn de wijken die zich in de Brusselse kanaalzone bevinden? Welke diagnose levert een wijkanalyse van dit stadsdeel op? Een stand van zaken van het wonen, werken en leven in de kanaalzone.

Christine Schaut
Een antropologische lezing van het Brusselse kanaal en haar volkse wijken. Welk is haar plaats in de stedelijke verbeelding? Wat is de antropologische functie van enkele van haar structurerende plekken en functies? (de bruggen met hun dubbele functie van verbinden en scheiden, de plekken van « arbeid » zoals de slachthuizen, vaste plaatsen, boten, mobiele plekken...)?