spaghetti

Café Kanal n°3 - 9 mei 2011 – 19:45
ECONOMIE
dynamische wijken in een stad van morgen.

Euclides - 34 Scheikundigestraat – 1070 Brussel

Welke nieuwe stedelijke economie moet aangemoedigd worden om de bestaande dualisering te stoppen?
Welke keuzes?
Welke economie?
Welke tewerkstelling?
Waar moet of kan dit gebeuren?
Welke regels invoeren zodat de strategieën van vastgoedmakelaars geen sociale verdringing met zich meebrengen?
Waar is er werk voor de bewoners?
Is er ergens een publiek plan of laten we alles zonder sturing over aan een pure beurseconomie?
Welk pact kan er gesloten worden tussen private en publieke actoren?
En wat kan elke individu zelf doen?
Wat zijn de dromen?

PROGRAMMA

19:45 Onthaal

20:00 Introductie
Saïd Al-Haddad (Master of Ceremony)

20:05 Presentaties

Gilles Van Hamme
Gilles publiceerde enkele weken geleden, met zijn collega's Isaline Wertz en Valérie Biot  van de Université Libre de Bruxelles een verbazingwekkende studie (Brussels Studies). Hoe komt het dat, ondanks een economische groei, de Brusselse sociale situatie blijft achteruitgaan met groeiende werkloosheidscijfers en sociale dualiteit?

Tom Smeets
Tom werkt sinds enkele jaren voor het kenniscentrum van de Brusselse werkgeversfederatie BECI. Kunnen de economische ontwikkelingen in en rond de Brusselse haven en de nieuwe metropolitane regio rond Brussel een antwoord bieden?

Yassine Assal & Koen Mommens
Yassine werkt voor Atrium aan de economische ontwikkeling van de Gentsesteenweg en het centrum van Molenbeek. Koen is student Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel en deed de voorbije maanden onderzoek naar de mogelijke gentrificatie van deze handelsas. Zien ze dit proces als een kans of eerder als een bedreiging? Hoe moeten we omgaan met dit opwaarderingsproces?

Maximilien Hayez

Maximilien est directeur de l'imprimerie Hayez située dans la rue Brunfaut, au coeur de Molenbeek. Une entreprise qui existe depuis des décennies et qui n'a aucune envie de partir. Comment se positionnent-ils dans ce contexte urbain? Comment voient-ils l'avenir?

Joris Tiebout
Joris is de drijvende kracht achter Abatan, de vennootschap die de slachthuizen en markten van Anderlecht beheert. Hij wil de volgende jaren “zijn slachthuis” volop positioneren als “de buik van Brussel”, dé Brusselse voedingsmarkt. Over welke troeven beschikt hij? Van welke ontwikkelingen droomt hij? 

Myriam Gerard

Myriam is Gewestelijk Secretaris van het ACV en voorzitter van de Economische en Sociale Raad van Brussel. Om meer kansen te geven aan Brusselaars probeert ze o.a. een dialoog op te starten met de grote bedrijven zodat ze hun deuren meer voor hen  openstellen. Hoe gebeurt dit? Welke rol kan het toekomstige Duurzame Gewestelijke Ontwikkelingsplan spelen?

Marc Renson
Marc is binnen de Gewestelijke Ontwilkkelingsmaatschappij (GOMB) verantwoordelijk voor diverse samenwerkingsverbanden (die o.a. bedrijvencentra ontwikkelen) en gebouwen en gronden beheert. Buiten zijn werkuren is hij ook actief binnen diverse sociale organisaties. Welke economische activiteiten kunnen behouden of moeten ontwikkeld worden? Welke instrumenten en middelen zijn hiervoor nodig?

Hamed Ben Abdel Hadi

Hamed werkt voor BRUSOC (filiaal van de G.I.M.B.) en financiert en begeleidt zelfstandigen, kleine ondernemingen en projecten in sociale economie door middel van speciale leningen. Hij toont ons enkele "success stories". Verhalen van mensen die hun eigen zaak starten met zin om te ondernemen en vooruit te gaan.

Kanal International
Studenten Stedenbouw & Ruimtelijke Planning van de Erasmus Hogeschool Brussel onderzochten diverse binnen- en buitenlandse projecten en initiatieven die een inspiratie kunnen zijn voor Brussel en haar kanaalzone.  Een korte blik op de wereld.

Kanal Créativ / Politik
Tijdens de vooravond vind er in de keuken van Euclides een experimentele workshop plaats met een 5-tal zeer verschillende personen. Elke Roex (Brussels parlementslid, Sp-a en "kanaal-buurvrouw") neemt hieraan deel. Ze brengt er verslag van uit en opent het debat. Isabelle Emmery vergezelt haar in deze taak.

21: 20 Het woord aan het publiek.

Wie heeft welke vragen?
Wie heeft welke voorstellen?
Wie heeft welke dromen?

Einde ... of het begin van de toekomst.
Let's have a drink together.