spaghetti

In april 2009 werd een 0-editie van Journal Kanal uitgebracht, vlak voor de gewestverkiezingen. Een nulnummer als eerste teken van bestaan, voorzien van basismateriaal om de dialoog op gang te brengen. Een "echte" krant, geschreven door diverse mensen, over diverse onderwerpen, voor een zeer divers publiek. Bij de gewestelijke verkiezingen, 2 maanden later, merkten we duidelijk dat de dialoog op gang was gebracht.
Een tweede Journal Kanal is in voorbereiding.


We voorzien ook de uitgave van een Atlas Kanal. Een boek dat een beter lezing en interpretatie van het territorium moet creëren. Een boek om een gemeenschappelijke cultuur te delen en bij te dragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerde visie. Een atlas met beelden van de realiteit en de verbeelding.