spaghetti

een prioritaire zone

 

Sinds het ontstaan van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 1989, nu meer dan 20 jaar geleden, wordt de Brusselse kanaalzone naar voor geschoven als een prioritaire zone voor stedelijke ontwikkeling. Zo werd, in het vorige Gewestelijk Ontwikkelingsplan van 2002, een prominente plaats gegeven aan de ontwikkeling van deze stedelijke zone. Vele projecten en initiatieven zagen sindsdien het licht van zowel publieke als private structuren en zijn getuigen van een belangrijke dynamiek.

  • Sinds 1994 werd een lappendeken van vele Wijkcontracten opgezet in samenwerkingsverband tussen de gewestelijke en de gemeentelijke overheden. Dit zorgde voor de gedeeltelijke vernieuwing van diverse volkse wijken. Het resultaat is een boeiend palet van vooral kleine realisaties op wijkniveau: woningen, collectieve voorzieningen, openbare ruimtes, ...
  • Diverse projecten voor de heraanleg van de openbare ruimte werden reeds beëindigd, zijn in uitvoering of liggen ter studie : de heraanleg Mariemont- en Nijverheidskaai, de herinriching van de westelijke kleine ring, het masterplan voor de Ninoofsepoort, de aanleg van de Havenlaan, de herbestemming van de oevers van het Bécodok als recreatief stadspark, de Gewestelijke Fietsroute Kanaal, ...
  • Een socio-economisch ontwikkelingsproject met Europese structuurmiddelen EFRO 2007-2013 “Doelstelling 2013 : Samen investeren in stedelijke ontwikkeling !” voor de Prioritaire Interventiezone (PIZ) die zich rondom het kanaal situeert.
  • Diverse kleine tot zeer grote privéprojecten : collectieve aankopen zoals CôtéKanal, trendy café's zoals Walvis, Tour & Taxis (kantoren, woningen, park, ... op een gebied van 45 ha), de Premium toren van ontwikkelaar Atenor, ...

Ondanks de “sociale luiken” van de Wijkcontracten en de gehoopte socio-economische impulsen van de EFRO-projecten betreffen het dikwijls vooral infrastructuurprojecten.

In november 2012 werd door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de auteur van het toekomstige masterplan voor het kanaalgebied bekendgemaakt. We hopen dat de impulsen van ontwerper Alexandre Chemetoff een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het noodzakelijke stadsproject.