spaghetti

start van een burgerplatform : Platform Kanal

 

Naar aanleiding van een reeks ontmoetingen en discussieavonden in de zomer van 2008, ontstond de burgerbeweging Platform Kanal. Door vele aanwezigen werd de nood uitgedrukt voor een debat op een ruimer niveau dan de brouwerij. Een debat over de volledige kanaalzone, over de postindustriële ombouw van de oude industriële buurten, over de behoefte aan toekomstvisies voor de stad van morgen, over het creëren van een groot draagvlak, over het aanboren van de vele potenties van deze wijken en hun bevolking, over de nood aan vele nieuwe verbindingen tussen mensen, sectoren, belangen, energieën, ...

Einde 2009 werd de vzw Platform Kanal opgericht.