spaghetti

In 2013 en 2014 zetten we diverse projecten op om zo concreet mogelijk met de inhoudelijke accenten te werken. Concrete tijdelijke projecten in tijdelijke en projectmatige samenwerkingsverbanden om rond thema's te werken, te onderzoeken, te mobiliseren, ...
Platform Kanal doet zelf voorstellen maar laat ook ideeën van elders aan bod komen. We trachten vooral om maximale energie en middelen samen te brengen. De opbrengst hiervan moet inspireren en een bijdrage vormen tot de noodzakelijke stedelijke ontwikkeling.

De beschreven projecten zijn indicatief en geven de richting aan. De namen en inhoud kunnen verder evolueren en wijzigen door de inbreng van de partners.