spaghetti

een burgerplatform

 

Platform Kanal is een open netwerk van personen (en dus geen verenigingen of structuren) die omwille van diverse redenen mee vorm willen geven aan de doelstellingen. Het is geen federatie, koepel of belangenvereniging waar volgens consenscusmodellen gewerkt wordt. Het zijn individuen die zin hebben om verantwoordelijkheid op te nemen en op vele manieren met anderen aan politiek te doen.

Tot op heden wordt de dynamiek vooral bepaald door geëngageerde individuen die elk vanuit hun eigen “hoofdbezigheden” plaats en ruimte kunnen en willen vrijmaken om de visie en doelstelling van het platform uit te dragen en te realiseren. De meeste personen zijn professioneel actief in het gebied. Een belangrijk deel woont ook in de “zone”.