spaghetti

dynamiek


Het Platform Kanal ontstond door een spontane synergie tussen diverse mensen en een collectief "sense of urgency"-gevoel betreffende gemeenschappelijke bekommernissen. De oprichters onderschreven samen de noodzaak aan een geïntegreerde en dynamische aanpak waarbij vele bruggen moeten gebouwd worden om de uitdagingen te kunnen aanpakken. Bruggen tussen fysische stadsdelen (wijken, gemeentes, ...), tussen overheden onderling, tussen overheden en burgers, tussen diverse maatschappelijke sectoren, tussen culturen, tussen private partners en civiele maatschappij, tussen ...