spaghetti

2013 2014

In 2013 en 2014 wordt de werking verder ontwikkeld. Het geheel van de activiteiten staat sterk met elkaar in verbinding en vormt een geheel.

We concentreren onze energie rondom de volgende inhoudelijke accenten:

Economie

De betrokken wijken kleuren het donkerst op vele socio-economische barometers. Daarom moet er samen gezocht worden naar diverse hoopgevende pistes. Waar is de creatieve en productieve stad? Welke economie kan / moet ontwikkeld of ondersteund worden? Hoe kunnen deze wijken echte wijken van aankomst zijn die de mensen die er toekomen en reeds zijn kansen geven en laten verder gaan in hun leven? Hoe kunnen mensen zich ontwikkelen? Wat kan elk individu doen en zijn? Welke reële mogelijkheden staan voor hem of haar open?

Openbare ruimte

In deze zeer dicht bevolkte wijken is de kwaliteit van de openbare ruimte van essentieel belang, zowel voor de mentale als de fysische gezondheid van haar bewoners : om elkaar tegen te komen, om te spelen en te sporten, om op een bank een praatje te maken, ... Hoe kan de openbare ruimte een echte plek van "samenkomen" zijn? Hoe en door wie kan ze gebruikt worden? Waar ligt de grens tussen publieke en private ruimte? Waar kan er gelopen en gespeeld worden?

Algemene evoluties

Naast deze thema's blijven we curieus naar de algemene evoluties van deze wijken in een breder maatschappelijk verband. Waar zijn de initiatieven die door de overheden en belangrijke actoren genomen worden (of niet)? Afhankelijk van de evoluties gaan we hierover het debat aan. Waar zijn de kwesties die er toe doen voor deze wijken en de stad?

We proberen deze thema's op alle manieren en alle schalen te bekijken en te behandelen. De grote theorie wordt gecombineerd met het kleine lokale pilootproject.