spaghetti

onderzoek

Visievorming kan niet zonder een goede analyse en de uitwisseling van ideeën en expertise. Daarom boren we zoveel mogelijk kennis aan en voorzien we momenten om deze kennis uit te wisselen met anderen. Het stimuleren van degelijk onderzoek is onontbeerlijk.
Zo zijn verschillende leden van Platform Kanal actief binnen diverse academische instellingen en netwerken. De voorbije jaren werd op deze manier de interne werkgroep Kanal Education opgericht door een tiental academici actief binnen VUB Cosmopolis, ULB - La Cambre Architecture, Erasmus Hogeschool Brussel - SteR, Faculté Universitaires Saint-Louis, St-Lucas Hogeschool Architectuur Gent en Brussel, St-Luc Bruxelles. Gemeenschappelijke studentenprojecten werden opgezet tijdens de academiejaren 2010 – 2011 & 2011 – 2012. De bestaande energie van de instellingen wordt samengebracht in een gezamenlijke dynamiek op zoek naar resultaten die kunnen bijdragen aan het debat en de bredere visievorming. Deze dynamiek wordt verder ontwikkeld.