spaghetti

zone Kanal of ...


Sinds het ontstaan van het Platform Kanal worden er continue vele vragen gesteld over de ruimtelijke afbakening van de reflectie, doelstellingen en activiteiten. Deze is gebasseerd op het concept "Think Globally, Act Locally". Het gaat eerst en vooral over veel meer dan enkel het kanaal als stedelijk object, als structuuur, als verkeersinfrastructuur.
Het gaat over veel meer ook dan de het kanaal en de haar omliggende oevers. Het gaat niet over het kanaal van de Haven van Brussel, als bestuurlijke structuur. Het gaat ook niet over de kanaalzone zoals ze bijvoorbeeld benoemd wordt in het EFRO-programme van de gewestelijke overheid.

De centrale wijken : dwarse verbindingen

Het gaat in eerste instantie over de centrale volkse wijken rondom het kanaal op het grondgebied van vooral Brussel, Molenbeek, Anderlecht (Kuregem). Het gaat dan over de nood aan vele dwarsverbindingen, over Dansaert en Gentste steenweg, over de zeer heterogene en interculturele bevolkingssamenstelling en de sterke sociale verschillen aan weerszijde van de oevers, ...
Het gaat over de realiteit van de nieuwe stedelijke centraliteit, met het kanaal als nieuwe centrale as en niet meer als grensstructuur.
Het gaat dan over Tour & Taxis, het Sint-Katelijneplein, de Slachthuizen van Anderlecht, het Weststation, ... en alles wat daar ongeveer tussen of net rond ligt.
Hoe kunnen we deze stadswijken een eerlijke en duurzame toekomst geven? Hoe kunnen de lokale bewoners alle kansen krijgen?
Hoe kunnen we verbindingen maken?

De stedelijke verbindingen

Het gaat dan in tweede instantie over connecties met andere wijken, andere stedelijke ontwikkelingen, uitwisselingen, ... in Brussel. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen we eventueel samen doen? De realiteit in bepaalde delen van Vorst of Schaarbeek is niet zo verschillend. Of toch?
Hoe kunnen we verbindingen maken?

De interstedelijke verbinding

En het gaat natuurlijk ook over wat er buiten Brussel ligt.
Op een eerder symbolische manier gaat het over de ABC-verbinding (Antwerpen – Brussel - Charleroi). Wat gebeurt er in Antwerpen en Charleroi? Wat gebeurt er tussenin deze steden? Hoe gaan zij om met de post-industriële ombouw van hun oude industriële wijken? Hoe kunnen we een transregionaal / transcommunautair verhaal vertellen. Het kanaal als verbinding tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië, tussen de volkse wijken van Borgerhout, Molenbeek en Marcinelle.
En natuurlijk richten we ons via boot of vliegtuig ook naar het buitenland. Welke voorbeelden of samenwerkingsverbanden kunnen ons vooruit helpen?
Hoe kunnen we verbindingen maken?