spaghetti

Café Kanal n°2 - 26 april 2011 – 19:45
JEUGD
Stigmatisering, creativiteit en hoop

Micro Marché - 9 Steenkoolkaai – 1000 Brussels

Hoe kunnen we de steeds groter wordende socio-economische kloof dichten tussen de centrale stadswijken en de rest van de stad?
Waar zitten alle niet-erkende talenten?
Hoe kunnen we jongeren uit deze wijken aanmoedigen om te geloven in hun eigen capaciteiten?
Hoe kunnen ze hun fierheid ontwikkelen en hun toekomst in eigen handen nemen?
Welke 'nieuwe scholen' hebben we hiervoor nodig?
Hoe kan er maximaal ingezet worden op creativiteit en ondernemingszin?
Waar zijn de personen met lef, durf en ambitie?
Wat zijn de dromen?


PROGRAMMA


19:45 Onthaal

20:00 Introductie
Saïd Al-Haddad (Master of Ceremony)

20:05 Presentaties

>Jonathan Unger
Jonathan is medewerker van het Centre Régional d'Appui à la Cohésion sociale (CBAI – CRAcs) dat in opdracht van de Cocof een ondersteunende functie heeft voor het beleid Sociale Cohesie. Hij toont cijfers en kaarten die een inzicht geven in de complexe en meervoudige realiteit van de Brusselse jeugd. 

>Simon Minlend
Deze onorthodoxe jeugdwerker is in Molenbeek drijvende kracht achter het project Kicot (CLES) en pedagogisch verantwoordelijk van het Centre Comète in de Brusselse Anneessenswijk, een hulpdienst voor jongeren.
Zijn er verschillen tussen Molenbeek en centrum Brussel?
Waar ziet hij de jonge talenten zitten?   

>Bilal Jouhand & Mohamed Ibrir
Bilal was een laaggeschoolde werkzoekende ket uit de Maritiemwijk. Op één jaar tijd ontpopt hij tot een man die aan zijn toekomst bouwt. Na zijn inschakeltraject bij ART2WORK is hij momenteel vaste technisch regisseur in het Gemeenschapscentrum Maritiem in Molenbeek.
Mohamed woont heel zijn leven in de “kanaalzone”. Hij kuiste ooit nog de wc's in de slachthuizen van Anderlecht maar klom daar op tot milieuverantwoordelijke met een ploeg van een 20-tal mensen onder zijn leiding. Vorig jaar nam hij deel aan het project Foto Kanal.
Hoe doen zij het? Hoe zien zij hun toekomst?

>Virginie Losson
Virginie coördineert in opdracht van het Brussels Agentschap voor de Onderneming het project Boost Your Talent. Met verschillende partners proberen zij bij jongeren uit de “kanaalzone” de ondernemingsgeest te stimuleren.
Hoe kan er maximaal ingezet worden om hun creativiteit en ondernemingszin te stimuleren?

>Caroline Claus
Vanuit de werking Yota! (van JES vzw Brussel) betrekt Caroline jongeren bij de ontwikkeling en vernieuwing van de publieke ruimte. De interesses en competenties van jongeren worden gebruikt en in relatie gebracht met het stedenbouwkundig beleid. Er wordt continu gezocht naar nieuwe vormen van dialoog.
Nemen deze jongeren het zelf in handen?  

>Pierre Pirard
Na meer dan 20 jaar een dikke job in de financiële sector besloot Pierre om les te geven in een Molenbeekse school met positieve dicriminatie. Enkele weken geleden bracht hij een boek uit met als klinkende titel : “Vous n'êtes pas des élèves de merde”.
Hoe zijn zijn leerlingen uit het 7de beroepsjaar “beheer van kleine ondernemingen” dan wel?   

>Hamid Riahi
Hamid werkt al jaren in zijn “studio” bij Centrum West met jong muzikaal talent. Met veel plezier en zonder te veel blablabla werken ze op korte en langere termijn aan diverse projecten die door jongeren zelf in handen genomen worden. Naast de muziek komen de meest diverse levenswaarden aan bod.
Is dit een niet-academisch voorbeeld?  

>Mohamed Maalen & Tom Flachet

De 2 drijvende krachten achter de Brussels Boxing Academy in de Kogelstraat geven kinderen en jongeren goesting om in vorm te geraken en zich lekker in hun vel te voelen ... of om Olympisch bokskampioen te willen worden.
Woont de toekomstige Mohamed Ali in één van de blokken van de Papenvest?

Kanal Dreams
>Malika Aberkan is een jonge vrouw met pit. Een werkende moeder die elke dag droomt, over haar eigen leven en dit van haar kinderen.
Waarvan droomt zij ?  

Kanal Politik
>Bart Van de Ven is de kersverse coördinator van een nieuw bi-communautair overleg. (FR+NL = Het Werkt! Ca Marche!). Het Brussels Jeugdwerk over communautaire grenzen heen.
Wat leert hij?
Wat wil hij op de agenda brengen?
>Buurtbewoner en Brussels parlementslid Arnaud Pinxteren (Ecolo) geeft een korte politieke reflectie na de presentaties en opent het debat  

21: 20 Het woord aan het publiek.

Wie heeft welke vragen?
Wie heeft welke voorstellen?
Wie heeft welke dromen?

Einde ... of het begin van de toekomst.
Let's have a drink together.